Helse Stavanger

Medisinsk biokjemi Stavanger

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør, lilla kork
Nødvendig prøvevolum 3 mL (abs. minimum 500 uL)
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 21. april 2022