Helse Bergen

Klinisk farmakologi Haukeland

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør, lilla kork
Nødvendig prøvevolum 3 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 4,00 μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 10%
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 02. november 2018