Aripiprazol

Substansgruppe(r) Antipsykotika
Salgsnavn Abilify, Abilify Maintena
ATC-kode N05AX12
CAS-nummer 129722-12-9
Molekylvekt 448,39
Biotilgjengelighet 87 % (peroral behandling)
Tmax 3,0±0,6 timer
Proteinbinding >99 %
Distribusjonsvolum 4,9 L/kg
Blod/plasma-ratio
Halveringstid 47±10 timer
Referanseområde

Sist oppdatert 07. desember 2015

Metabolitter / Relaterte substanser

Dehydroaripiprazol

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Aripiprazol LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Aripiprazol LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Sum: Aripiprazol + dehydroaripiprazol Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info