St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Sum: Aripiprazol + dehydroaripiprazol

Info om substans
utropstegn
Fullblod brukes kun til analyser i rettslig sammenheng, for eksempel obduksjonssaker. For pasientprøver ber vi om at det sendes serum.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde – nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen

Se mer informasjon under analysene av aripiprazol og dehydroaripiprazol.

Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 19. februar 2016