St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Dehydroaripiprazol

Info om substans
utropstegn
Fullblod brukes kun til analyser i rettslig sammenheng, for eksempel obduksjonssaker. For pasientprøver ber vi om at det sendes serum.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,025 – 1,0 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen

Referanseområdet gjelder summen av aripiprazol og metabolitten dehydroaripiprazol.

Hyppighet for utføring av analysen Kun etter avtale
NLK-kodeSist endret 27. august 2018