Dehydroaripiprazol

Morsubstans: Aripiprazol
Substansgruppe(r) Antipsykotika og førstegenerasjons antihistaminer
CAS-nummer 129722-25-4
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Sist oppdatert 09. september 2015

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Dehydroaripiprazol LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Sum: Aripiprazol + dehydroaripiprazol Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info