St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Dehydroaripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 25 – 1000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse.

Referanseområdet gjelder summen av aripiprazol og dehydroaripiprazol

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 11. januar 2021