Vestre Viken

Klinisk farmakologi Drammen

Dehydroaripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel (rød kork)
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde – nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Gis ut sammen med aripiprazol (sum aripiprazol og dehydroaripiprazol).

Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 15. januar 2021