Diakonhjemmet sykehus

Klinisk farmakologi Diakonhjemmet

Dehydroaripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-Q-Orbitrap-MS
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Referanseområdet gjelder summen av aripiprazol og dehydroaripiprazol (aktiv metabolitt)

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 20. juli 2022