Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø

Aripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning (ikke gelrør)
Nødvendig prøvevolum Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 50 – 1600 nmol/L
Måleusikkerhet (CV) ≤ 15 % ( laboratoriets garanti-CV)
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 23. februar 2024