Vestre Viken

Klinisk farmakologi Drammen

Aripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 100 – 19000 nmol/L
Måleusikkerhet (CV) CV 2,1% i lavt område og 1,9% i høyt område
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Referanseområdet gjelder summen av aripirazol og dehydroaripiprazol. Svaret gis ut som summen av aripiprazol og dehydroaripiprazol.

Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 15. januar 2021