Oslo universitetssykehus

Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Aripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serum uten gel (rød kork)
Nødvendig prøvevolum 1 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 10 – 2000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 25. mars 2022