St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Aripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 25 – 2000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Serumrør med gel bør ikke benyttes, da det kan gi falskt for lavt prøvesvar. Dersom gelrør likevel benyttes må serum helles over på et fordelingsrør umiddelbart etter sentrifugering, før forsendelse.

Referanseområdet gjelder summen av aripirazol og dehydroaripiprazol 

 

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 11. januar 2021