Oslo universitetssykehus

Rettstoksikologi OUS

Aripiprazol

Info om substans
utropstegn
Rettstoksikologi OUS utfører primært denne analysen i rettslig sammenheng eller der analysesvaret kan føre til sanksjoner. For pasientprøver anbefaler vi at prøver sendes til et klinisk farmakologisk laboratorium, dersom analysen også tilbys der.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,050 – μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 15 %
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 27. september 2018