Helse Bergen

Klinisk farmakologi Haukeland

Aripiprazol

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum 0,5 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 61,0 – 2465 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 25. juni 2019