Buprenorfin

Substansgruppe(r) Opioider
Salgsnavn Subutex, Suboxone, Buprenorphine, Norspan, Temgesic, Bugnato, Bunalict, Buprefarm, Transtec, Buvidal, Espranor
ATC-koder N02AE01, N07BC01, N07BC51
CAS-nummer 52485-79-7
Molekylvekt 467,64
Biotilgjengelighet 51±30 % (sublingual)
Tmax 0,7±0,1 timer (sublingual)
Proteinbinding 96 %
Distribusjonsvolum 1,44±0,11 L/kg
Blod/plasma-ratio 1,0-1,4
Halveringstid 2,3±0,2 timer
Referanseområde 2 – 10 nmol/L
Buprenorfin2

Kommentar til referanseområdet

Referanseområdet gjelder ved opioidsubstitusjon. Ved smertebehandling bør serumkonsentrasjonen være under 2,5 nmol/L ved bruk av inntil 2 mg per døgn sublingualt.


Sist oppdatert 21. desember 2021

Metabolitter / Relaterte substanser

Buprenorfinglukuronid
Norbuprenorfin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Norbuprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Buprenorfin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Buprenorfin
Norbuprenorfin LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Norbuprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Buprenorfin LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Norbuprenorfin LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Buprenorfinglukuronid LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Norbuprenorfinglukuronid LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Norbuprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Norbuprenorfin LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Borgestadklinikken (Borgestadklinikken Skien) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Rogaland A-senter (Rogaland A-senter) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) Mer info
Buprenorfin (uspesifikk) Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info

Spytt

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Buprenorfin
Norbuprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Hår

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Buprenorfin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Norbuprenorfin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info