Olanzapin

Substansgruppe(r) Antipsykotika
Salgsnavn Olanzapine, ZypAdhera, Zyprexa
ATC-kode N05AH03
CAS-nummer 132539-06-1
Molekylvekt 312,44
Biotilgjengelighet 60 % (peroral behandling)
Tmax 4-8 timer
Proteinbinding 93 %
Distribusjonsvolum 16,4±5,1 l/kg
Blod/plasma-ratio 0,6
Halveringstid 23-43 timer
Referanseområde

Sist oppdatert 07. desember 2015

Metabolitter / Relaterte substanser

Desmetylolanzapin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Olanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Olanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Olanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Desmetylolanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Olanzapin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Olanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Olanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Olanzapin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Olanzapin Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info