Litium

Substansgruppe(r) Antidepressiva, Antipsykotika
Salgsnavn Lithionit, Litarex, Priadel
ATC-kode N05AN01
CAS-nummer 7439-93-2
Molekylvekt 6,941
Biotilgjengelighet 100 %
Tmax 0,5-3 timer(tbl) 2-6 timer(depot)
Proteinbinding 0
Distribusjonsvolum 0,66±0,16 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,8-1,1
Halveringstid 22±8 timer
Referanseområde 0,5 – 1,0 mmol/L
Litium2

Kommentar til referanseområdet

Ved forebyggende langtidsbruk av litium anbefales serumkonsentrasjoner i området 0,5- 0,8 mmol/L. Noen pasienter kan ha nytte av konsentrasjoner opp mot 1,0 mmol/l. Det finnes noe dokumentasjon for at litiumkonsentrasjoner ned mot 0,40 mmol/l kan være adekvat som profylaktisk behandling. Man ser sjelden ønsket klinisk effekt ved serumkonsentrasjoner under 0,3 mmol/l.

Ved akutt manibehandling kan det være nødvendig med serumkonsentrasjoner opp mot 1,2 mmol/l. Klinisk vurdering avgjør behov for doseendring.

Ved mistanke om forgiftning er serumkonsentrasjoner vanskelig å fortolke. Dette gjelder både hos litiumbrukere og ikke-brukere. Det er rapportert få tilfeller med  litiumforgiftninger ved serumkonsentrasjoner innenfor referanseområdet. Klinisk vurdering er nødvendig. Se nærmere veiledning hos Giftinformasjonssentralen


Sist oppdatert 26. april 2019

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Litium Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Litium Kjemiluminesens Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Bærum (Vestre Viken) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Ringerike (Vestre Viken) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Stokmarknes (Nordlandssykehuset) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Mo i Rana (Helgelandssykehuset) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Levanger (Helse Nord-Trøndelag) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Namsos (Helse Nord-Trøndelag) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Volda (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Førde (Helse Førde, Førde sentralsjukehus) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Betanien (Hospitalet Betanien) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stord (Helse Fonna) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Haugesund (Helse Fonna) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Arendal (Sørlandet sykehus) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Gjøvik (Sykehuset Innlandet) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Hamar (Sykehuset Innlandet) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Litium Medisinsk biokjemi Lovisenberg (Lovisenberg Diakonale Sykehus) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Litium Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info