Levoamfetamin

Morsubstans: Amfetamin
Substansgruppe(r) Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD, Fenetylaminer
CAS-nummer 156-34-3
Molekylvekt 135,21
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Sist oppdatert 07. oktober 2021

Metabolitter / Relaterte substanser

Levoamfetamin/Amfetamin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Levoamfetamin
Levoamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Levoamfetamin
Levoamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Levoamfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Levoamfetamin
Levoamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Levoamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Spytt

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Levoamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info