Index

Metotreksat

Substansgruppe(r) Antineoplastiske og immunmodulerende midler
Salgsnavn Ebetrex, Metex, Methotrexate
Kallenavn / Synonym MTX
ATC-kode L04AX03
CAS-nummer 59-05-2
InChI-kode FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Molekylvekt 454,45
Biotilgjengelighet 90 % ved lave doser p.o. Synker til 15 % ved doser over 80 mg/m2
Tmax 1-2 timer etter p.o. inntak
Proteinbinding ca 50 %
Distribusjonsvolum ca 1 L/kg
Blod/plasma-ratio
Halveringstid 3 – 10 / 8 – 15 timer ved hhv lave/høye doser. Betydelig lenger ved nyresvikt og/eller akkumulering i ascites.
Referanseområde

Metotreksat (MTX) brukes i høye doser til behandling av en rekke onkologiske tilstander. Effekten
reverseres ved å gi folinsyre ("Leukovorin") etter gitte protokoller. Lavdosert MTX brukes bl.a. ved
særlig refraktære tilfeller av psoriasis/psoriatisartritt, revmatoid artritt og polymyositt.

 

SERUMKONSENTRASJONER OG TOKSISITET

I onkologisk behandling brukes serumkonsentrasjonsmålinger aktivt og folinsyredosene
justeres ut fra disse. Tidlige studier av MTX indikerer at det er høy risiko for toksiske
virkninger på beinmarg og gastrointestinale slimhinner dersom serumkonsentrasjonene er 5 –
10 μmol/L 24 timer etter dosering, 0,9 – 1,0 μmol/L etter 48 timer og 0,1 μmol/L etter 72 timer.

 

Ved sterkt forsinket eliminering og akutt nyresvikt etter høydose MTX er det aktuelt å bruke spesial-antidot karboksy-glukarpidase (Voraxaze), som spalter sirkulerende MTX til intaktive fragmenter. Ett av disse fragmentene, DAMPA, kryssreagerer med de fleste immunoassaymetoder for MTX, og gir falskt forhøyet verdi ved måling i de første 48 timer etter administrering av glukarpidase. 

Dersom det er behov for å følge konsentrasjonsforløpet i dette tidsintervallet, bør MTX måles med en mer spesifikk kromatografisk analysemetode, som feks /content/2715/Metotreksat-i-serum-HPLC-UV


Sist oppdatert 31. juli 2020

Metabolitter / Relaterte substanser

7-Hydroksymetotreksat

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metotreksat Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Metotreksat Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metotreksat FPIA Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Metotreksat Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
7-Hydroksymetotreksat HPLC UV Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metotreksat LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metotreksat EMIT Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Metotreksat Kjemiluminescens Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Metotreksat Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Metotreksat EMIT Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info

Annet

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metotreksat EMIT Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metotreksat Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info