Nalokson

Substansgruppe(r) Opioid-antagonist
CAS-nummer 465-65-6
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde
Nalokson2

Sist oppdatert 01. oktober 2018

Tilgjengelige analyser

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Nalokson Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Nalokson LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Nalokson LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info