Index

Flekainid

Substansgruppe(r) Antiarytmika
Salgsnavn Flecainid, Tambocor, Tambocor Retard
ATC-kode C01BC04
CAS-nummer 54143-55-4
Molekylvekt 414,34
Biotilgjengelighet 80-100 %
Tmax 3 timer (1-6) timer, 21-25 timer (depottabl)
Proteinbinding 61±10 %
Distribusjonsvolum 5-10 L/kg
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 9-27 timer
Referanseområde

Kilder:

Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Legemiddelhåndboken


Sist oppdatert 20. november 2015

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Flekainid LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Flekainid LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Flekainid Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info