Helse Bergen

Klinisk farmakologi Haukeland

Amitriptylin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum 0,5 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 20 – 4000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 01. oktober 2015