Oslo universitetssykehus

Medisinsk biokjemi OUS Radiumhospitalet

Abatacept

Info om substans
utropstegn
Manuell analyse
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serum med gel
Nødvendig prøvevolum 0,5 mL
Analysemetode Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder
Måleområde 1 – 30 mg/L
Benevning på utsendt analysesvar mg/L
Kommentar til analysen

For mer utfyllende informasjon om analysen se: Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (OUS)

Hyppighet for utføring av analysen Annenhver uke eller sjeldnere
NLK-kodeSist endret 17. januar 2022