St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Klorpromazin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 5 – 200 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Serumrør med gel bør ikke benyttes, da det kan gi falskt for lavt prøvesvar. Dersom gelrør likevel benyttes må serum helles over på et fordelingsrør umiddelbart etter sentrifugering, før forsendelse.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 16. desember 2020