St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Alimemazin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork.
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 10 – 1000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Serumrør med gel bør ikke benyttes, da det kan gi falskt for lavt prøvesvar. Dersom gelrør likevel benyttes må serum helles over på et fordelingsrør umiddelbart etter sentrifugering, før forsendelse

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 11. november 2019