St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Reboksetin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 50 – 2000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 11. november 2019