Fürst Medisinsk Laboratorium

Klinisk farmakologi Fürst

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Urinrør
Nødvendig prøvevolum 5 mL
Analysemetode EMIT
Måleområde 100 – 1000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 13. september 2018