Oslo universitetssykehus

Medisinsk biokjemi OUS Radiumhospitalet

Ustekinumab

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serum med gel
Nødvendig prøvevolum 0,5 mL
Analysemetode Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder
Måleområde 0,3 – 80 mg/L
Benevning på utsendt analysesvar mg/L
Kommentar til analysen

For mer utfyllende informasjon om analysen se: Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (OUS)

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 14. januar 2022