Index

Norsk laboratoriekodeverk (NLK) - møtereferat og brev

Informasjon om og korrespondanse angående NEKLAB

Informasjon om og korrespondanse ang NLK 

NLK møtereferat - Medisinsk biokjemi 

NLK møtereferat - Klinisk farmakologi 

NLK møtereferat - Medisinsk mikrobiologi

NLK møtereferat - Immunologi og transfusjonsmedisin

NLK møtereferat - Medisinsk genetikk

NLK møtereferat - Patologi

NLK møtereferat - Koordinerende gruppe

NLK møtereferat - IT-leverandører

NLK - Ny refusjonsordning

NLK - veilederen

NLK - søkesiden

NLK - fagrådet

NLK - innmeldte saker

 

 
Sist oppdatert 02. mars 2021