Index

Nasjonale kartleggings- og harmoniseringsprosjekter innen klinisk farmakologi

Her er en oversikt over prosjektbeskrivelser og rapporter fra NFKFs ulike arbeidsgrupper

Nasjonal harmonisering av begrepsbruk for farmakogenetisk fortolkning

Arbeidsgruppe: Olav Spigset* og Rachel Aakerøy (St Olav), Silja Tuv og Kristin Nordal (OUS), Sigrid Narum og Espen Molden (SFP), Elena Prunes Jensen (Vestre Viken)

*gruppens leder

Status: Gruppen oppnevnt av NFKF-styret mai 2020. Rapporter fra arbeidet er tilgjengelig i listen under.

 

 

Rusmiddeltesting - nasjonal rettleding

Arbeidsgruppe: Lena Aronsen (UNN) (LEDER), Linn Årnes (UNN), Arne Helland (St Olav), Jon Andsnes Berg (Haukeland), Cecilie H Thaulow (OUS), Knut Hjelmeland (OUS), Ilah Le Nygaard (OUS), Thor Hilberg (Furst), Jean-Paul Bernard (SFP), Elena Prunes Jensen (Vestre Viken)

Status: Rapport/nasjonal rettleding ferdig november 2019, tilgjengeliggjort i farmakologiportalen.

Dokumenter:

 

 

Kartlegging: Legemiddelanalyser i Norge, 2000-2018

ArbeidsgruppeAndreas Austgulen Westin (St Olav) (LEDER), Guro Emilie Bratt (St. Olav), Jon Andsnes Berg (Haukeland), Berit Muan (OUS), Elisabeth Wiik (OUS), Sigrid Narum (Senter for psykofarmakologi), Linn Årnes (UNN), Elena Kvan (Vestre Viken), Thor Hilberg (Fürst), Olav Spigset (St Olav)

Status: Arbeid under planlegging.

Dokumenter:

Referanseområder: Antiepileptika

Arbeidsgruppe: Arne Reimers (St Olavs), Jon A Berg (Haukeland), Margrete Larsen Burns (OUS) og Cecilie Johannessen Landmark (OUS) 

Status: Arbeidet er sluttført, april 2017.

Dokumenter:

Referanseområder: Antikoagulantia

Arbeidsgruppe: Halvor Lundgaard (St Olav), Roar Dyrkorn (St Olav), Espen Molden (Diakonhjemmet), Charlotte Stokes (Haukeland)

Status: Arbeidet er sluttført, oktober 2016.

Dokumenter:

Referanseområder: Benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider

Arbeidsgruppe: Arne Helland (St Olav) (LEDER), Lena Aronsen (UNN), Marianne Arnestad (Diakonhjemmet/FHI), Sigrid Narum (Diakonhjemmet), Ingebjørg Gustavsen (OUS), Kristin Nordal (OUS), Thor Hilberg (Fürst), Jon A Berg (Haukeland)

Status: Arbeid er sluttført, februar 2016.

Dokumenter:

Referanseområder: Sentralstimulerende midler / ADHD-midler

Arbeidsgruppe: Joachim Frost (St Olav) (LEDER), Arne Helland (St Olav), Merete Vevelstad (OUS), Kari Kjeldstadli (OUS), Jean-Paul Bernard (SFP), Bettina Riedel (Haukeland), Erik Sveberg Dietrichs (UNN), Ragnhild Bergene Skråstad (St Olav).

Status: Arbeidet er sluttført, februar 2019.

Dokumenter:

Varslingsgrenser for de vanligste klinisk farmakologiske analysene

Arbeidsgruppe: Trond Trætteberg Serkland (Haukeland) (LEDER), Ilah Le Nygaard (OUS), Elena Kvan (Drammen), Sigrid Narum (Diakonhjemmet), Joachim Frost (St Olav), Lena Aronsen (UNN), Tormod K Bjånes (Haukeland)

Status: Arbeidet er sluttført, oktober 2018.

Dokumenter:

 

Fortolkning: Harmoniserte vurderinger av cannabisinntak basert på U-THC-syre

Arbeidsgruppe: Hege-Merete Krabseth (St Olav) (LEDER), Joachim Frost (St Olav), .... Trond T Serkland (Haukeland), (flere under oppnevning)

Status: Arbeid under planlegging

Dokumenter:

 

Navnsettingsregler for nye psykoaktive stoffer (NPS)

Arbeidsgruppe/"NPS-språkråd" (geografisk N->S rekkefølge): Ole-Martin Fuskevåg, Linn Årnes Pedersen (UNN), Per Ole Gundersen, Hege-Merete Krabseth, Andreas Austgulen Westin (St Olav), Line Solum Amundsen, Tormod Bjånes (Haukeland), Merete Vevelstad, Åse Marit Leere Øiestad (OUS-Rettstoks)

Status: Arbeidet er sluttført, februar 2019. Språkrådet kan konsulteres ved behov.

Dokumenter:

Referanseområder: Antidepressiva og antipsykotika

Arbeidsgruppe: Opprinnelig gruppe: Hendset M, Sandvik P, et. al. Ny gruppe under etablering.

Status: Arbeid sluttført i april 2008. Revisjon under planlegging.

Dokumenter:
Sist oppdatert 21. januar 2022