Index

Omregning fra stoffkonsentrasjoner til massekonsentrasjoner og omvendt

I de aller fleste tilfeller oppgis analyseresultatet på klinisk farmakologiske analyser i stoffkonsentrasjoner (vanligvis nmol/L eller µmol/L). Massekonsentrasjoner (f. eks. ng/mL, µg/mL, µg/L eller mg/L) angis derimot ofte i bøker og tidsskrifter. Ved omregning fra det ene systemet til det andre, kan det være praktisk å beregne en omregningsfaktor (OF) basert på stoffets molekylvekt (MW) etter følgende formel:

 

Omregningsfaktor (OF)

  • OF = 1000/MW
  • Molekylvekt (MW) for det aktuelle stoffet kan man finne ved å søke på stoffet i Farmakologiportalen
  • Eksempel: Paracetamol har en molekylvekt på 151,2 g/mol. OF blir da 1000 /151,2 = 6,6

 

Omregning fra stoffkonsentrasjon til massekonsentrasjon: 

  • (nmol/L)/OF = ng/mL  
  • (µmol/L)/OF = µg/mL

 

Omregning fra massekonsentrasjon til stoffkonsentrasjon:  

  • (ng/mL) x OF = nmol/L
  • (µg/mL) x OF = µmol/L

 

 

                                   
Sist oppdatert 29. januar 2020