Index

Vigabatrin

Substansgruppe(r) Antiepileptika
Salgsnavn Sabrilex
ATC-kode N03AG04
CAS-nummer 60643-86-9
Molekylvekt 129,16 g/mol
Biotilgjengelighet 60-80 %
Tmax 0,8-0,9 timer
Proteinbinding 0 %
Distribusjonsvolum 0,8 liter/kg
Blod/plasma-ratio 0,6-0,9
Halveringstid 6-8 timer
Referanseområde
Vigabatrin2

Kommentar til referanseområdet

 

 

Kilder: 

Randall Baselt: Disposition of toxic drugs and chemicals in man, tenth edition

Wikipedia 

Patsalos PN. Therapeutic montoring of antiepileptic drugs. Epilepsia 2008; 49(7):1239-76


Sist oppdatert 01. oktober 2018

Tilgjengelige analyser