4-Hydroksyamfetamin

Morsubstans: Amfetamin
Substansgruppe(r) Fenetylaminer, Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD
CAS-nummer 1518-86-1
Molekylvekt 151,21
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Sist oppdatert 26. september 2016

Tilgjengelige analyser