Oslo universitetssykehus

Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 10 mL forseglingsrør (helst Sarstedt urin-Monovette)
Nødvendig prøvevolum 10 mL
Analysemetode EMIT
Måleområde 0 – 300 μg/L
Måleusikkerhet (CV) 12 %
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Cut-off 300 µg/L

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 18. november 2019