Helse Møre og Romsdal

Medisinsk biokjemi Molde

Amfetaminer (uspesifikk) stiks

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 26. april 2019