Index

Dabigatran

Salgsnavn Pradaxa
ATC-kode B01AE07
Substansgrupper Antikoagulantia
Molekylvekt 471,51
Biotilgjengelighet 6,5 %
Tmax 0,5-2 timer
Proteinbinding 34-35%
Distribusjonsvolum 60-70 L
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 12-14 timer (- 28 timer ved GFR <30 mL/min)
Referanseområde 100 – 300 nmol/L

Kommentar til referanseområdet

Referanseområdet for dabigatran gjelder for behandling ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer, når prøver tas nær 12 timer etter siste dose. Ved behandling av atrieflimmer er serumkonsentrasjoner under 100 nmol/L assosiert med økt risiko for tromboemboliske hendelser (spesielt hos eldre), mens serumkonsentrasjoner over 300 nmol/L er assosiert med økt risiko for blødning (spesielt hos eldre).

Ved behandling av og forebygging etter dyp venetrombose eller lungeemboli finnes det noe dokumentasjon for at serumkonsentrasjoner ned mot 50 nmol/L kan være adekvat.

Ved forebygging etter elektive kne- eller hofteproteseoperasjoner anbefales lavere døgndoser enn ved atrieflimmer, og dosering en gang per døgn. Man vil derfor ofte kunne måle serumkonsentrasjoner under referanseområdet når prøven tas medikamentfastende, nær 24 timer etter siste dose.

Referanseområdet er kun veiledende. Ved vurdering av eventuell doseendring må serumkonsentrasjonen ses i sammenheng med pasientens øvrige risikofaktorer for blødning og trombose.

Kilder:

SPC,

Wikipedia,

Helsedir veileder om DOAK,

Chemspider (CAS & MV)

Reilly PA, Lehr T, Haertter S et al. The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke and major bleeding in atrial fibrillation patients: the RE-LY Trial (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy). J Am Coll Cardiol. 2014;63(4):321-8.

Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-51.

Gong IY, Kim RB. Importance of pharmacokinetic profile and variability as determinants of dose and response to dabigatran, rivaroxaban, and apixaban. Can J Cardiol. 2013;29(7 Suppl):S24-33.

Skeppholm M, Hjemdahl P, Antovic JP et al. On the monitoring of dabigatran treatment in "real life" patients with atrial fibrillation. Thromb Res. 2014;134(4):783-9.


Sist oppdatert 27. juni 2016

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Dabigatran LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Dabigatran LC-MS/MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info